Søtte fra Sparebankstiftelsen

Vestby Sjakklubb Ungdom har gleden av å meddele at klubben har mottatt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for 2024.

Tilskuddet på kr. 47.000,- er øremerket til innkjøp og produksjon av opplæringsmateriell til bruk i klubbens åpne og gratis lavterskeltilbud for barn og unge. I tillegg skal tilskuddet også dekke innkjøp av utstyr som gjør det enklere for klubben tilby uavhengig av språk- eller funksjonsevne. 

Vestby Sjakklubb er stolte og glade over den mottagelsen og støtten klubben har fått siden vi startet opp våren 2023, og tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB viser at klubbens arbeid for barn og unge anerkjennes også utenfor kommunens grenser.

Tusen takk til Sparebanksstiftelsen for at dere vil være med å støtte vårt arbeid for barn og unge i 2024.  

Spørsmål rundt tildelingen og klubbens levterskeltilbud:
Tore Bahrfod, styreleder
405 30 867, sjakk@vestbysjakk.no