Informasjon om Sjakkpass

Vestby Sjakklubb er en av sjakklubbene som stolt har tatt i bruk Sjakkpass som læringsverktøy. Høsten 2023 fikk vi tildelt midler fra Sparebankstiftelsen til å dele ut sjakkpass gratis til barna som deltar i våre sjakktilbud. Vi har siden den tid kjøpt inn og delt ut over 100 sjakkpass. Nå må bestille opp enda flere sjakkpass, men siden et komplett sjakkpass inkludert klistremerker og medaljer koster nesten 400,- kroner i innkjøp, blir vi dessverre nødt til å ta en egenandel fra de som ønsker å få utlevert sjakkpass i tiden fremover. Egenandelen er på kr. 100,- og kan betales med vipps: 809055

Man kan unngå egenandel ved å melde barnet inn i Vestby Sjakklubb. Dette koster kr. 200,- per år og sikrer at klubben får tildelt økonomiske støttemidler fra Frifond og frivillighetsmidler fra Vestby Kommune. På den måten kan vi finansiere innkjøp av flere sjakkpass.  

Sjakkpass deles inn i fem ulike nivåer og barna opparbeider seg ulike klistremerker i sjakkferdigheter, sjakkmiljø og deltakelse samt ulike prestasjoner. De ulike nivåene er:

Oppgavene har barna til nå løst på papir, men nytt av året er at det utvikles en digial løsning der barna kan utføre oppgavene på nett. Dette sparer sjakktrenerne for mye tid og organisering. Det er også litt mer miljøvennlig at vi slipper å printe ut så mange ark. 

Den digitale løsninen, hvor barna fritt kan trene finner dere i en beta-utgave på www.sjakkpass.no 

Noen av oppgavene i sjakkpasset er å spille mot Magnus Carlsen på ulike stadier (5, 6, 7, 8 og 9 år). For å kunne gjøre disse oppgavene må man laste ned Play Magnus appen til iPhone eller Android. Noen ganger har vi med en iPad på spillekvelden, slik at barna kan bruke denne.

Betal egenandel med vipps: