Sjakknotasjon

I partier og turneringer med lengre tenketid er det normalt noteringsplikt. Sjakknotasjon er en metode for å skrive ned hvordan brikkene flytter på et sjakkbrett. Notasjonssystemet brukes i alle turneringspartier med lang tenketid. Trekkene som gjøres noteres av begge spillere på egne skjema som deles ut av arrangøren.

Hva trenger man følge med på:

  1. Hvilket trekknummer det er
  2. Hvilken brikke som flytter
  3. Hvilket felt den flytter til (og eventuelt hvilket felt den flytter fra)
  4. Spesielle trekk som slag, sjakk, rokade og en passant får egne tegn
  5. En bedømming av om trekket var bra eller dårlig (dette er ikke påkrevet)

Navn på brikkene:

Konge: K
Dronning: D
Tårn: T
Løper: L
Springer/Hest: S
Bonde: ingen bokstav

Spesielle trekk:

Slag: x
Sjakk: +
Matt: #
Kort rokade: 0 0
Lang rokade: 0 0 0
En passant: ep
Forvandling: Man skriver bokstaven til den offiseren bonden forvandles til.

Bedømming av trekk:

Godt trekk: !
Svært godt trekk: !!
Dårlig trekk: ?
Svært dårlig trekk: ??
Interessant trekk: !?
Tvilsomt trekk: ?!

Les mer om sjakknotasjon:
Store Norske Leksikon
Sjakknotasjon med Simen Agdestein og Olga Dolzjikova:
Gå til YouTube