Vestby USK

Vestby USK (ungdomssjakklubb) er et lokallag tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund (USF) og har som formål å fremme sjakk blant barn og unge med lokal tilhørighet.  

Fordeler ved å bli medlem:

  • Mulighet til å spille alle turneringer i regi av USF
  • Delta i Barnas/Ungdommens Grand Prix (BGP)
  • Kjempe om å bli kretsmester i Akershus
  • Kjempe om å bli Vestbymester i 2024
  • Delta på spillkvelder og samlinger
  • Få tilbud om coaching og ekstra online trening
  • Få sjakkbladet «Førsteraden» fra USF digitalt

Kontingenter for å være medlem i Vestby USK for 2024:

Junior (under 20 år): kr. 200,- pr kalenderår
(90,- kroner går til forbund og krets)

For å kunne spille FIDE-ratede turneringer, eller andre turneringer i regi av NSF, må man være medlem en sjakklubb tilknyttet Norges Sjakkforbund. 

Medlemskap i både Vestby USK og Vestby Sjakklubb:

Junior (under 20 år): kr. 400,- pr kalenderår

(266,- kroner går til forbund og krets)

Vestby USK er en inkluderende sjakklubb for alle barn og unge med tilhørighet til  Vestby kommune. Klubben er en inkluderende, sosial og trygg møteplass for alle som liker sjakk. 

Hver onsdag fra klokken 17.00 til 19.00 arrangerer Vestby USK spillkvelder i det nye biblioteket i Vestby Kulturkvartal. Tilbudet er gratis og åpent for alle barn og unge som har lyst til å spille sjakk. Tilbudet passer alle nivåer.