Vestby Langsjakk august 2024

Velkommen til Vestby Langsjakk vår 2024
23. til 25. august

Arrangør:
Vestby Sjakklubb

Spillested:
Vestby Kulturkvartal, Rådhusveien 14, 1540 Vestby
3 etasje.

Hvem kan delta:
Alle som er medlem av en sjakklubb tilknyttet NSF, eller utenlandske klubber tilknyttet FIDE og som har en FIDE-ID.

Gruppeinndeling:
Alle spiller i samme gruppe:
Turneringen FIDE-rates.

Spillesystem:
7 runder Fide Dutch Swiss.
1-3: 15 min. + 3 sek/trekk
4-7: 90 min. + 30sek/trekk

WO som følge av odde antall gir ½ poeng.

Spillere rangeres etter:
– Poengsum
– Buchholz dårligste strøket
– Buchholz ingen strøket
– Gjennomsnittlig FIDE-motstand

Tidsplan:
Frist for påmelding: fredag 23.08.2024 kl 17:30
Frist for fremmøte: fredag 23.08.2024 kl. 17:45
Runde 1-3: fredag 23.08.2024 kl. 18:00
Runde 4: lørdag 24.08.2024 kl. 10:00
Runde 5: lørdag 24.08.2024 tidligst 14:30 og minst 15 min. etter runde 4.
Runde 6: søndag 25.08.2024 kl. 10:00
Runde 7: søndag 25.08.2024 kl. tidligst 14:30 og minst 15 min. etter runde 6.

Premieutdeling rett etter siste parti er ferdig.

Startavgift:
kr. 300,- Betales på vipps (931286) eller konto 1506.90.65993 innen torsdag 22.08.2024.

Premier:
1. Plass: kr. 2500,-
2. Plass: kr. 2000,-
3. Plass: kr. 1500,-
Beste under rating 1880: kr. 600,-
Beste under rating 1640: kr. 600,-

Premier gjelder ved minst 30 deltakere. Ved under 30 deltakere går 80% til 1. 2. og 3. Plass og bokpremie til beste under 1640 og 1880.

Turneringsleder:
Tore Bahrfod
40530867 – sjakk@vestbysjakk.no

Påmelding:

Her finner du Vestby Kulturkvartal: